Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Ing. Klára Dvořáková
IČ: 71661301
Šafaříkova 277, Roztoky u Prahy
Telefon: +420 604 105 231
Mail: ouzasna@gmail.comOznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):
Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):
Datum:


Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):


(*) Nehodící se škrtněte

Žádné komentáře :

Okomentovat

Děkuji vám za jakákoliv povzbuzení či výhrady. Obojí mne posouvá kupředu;)

Nová knížka Olívie Úžasné

NEJČTENĚJŠÍ POVÍDKY NA OUZASNA.CZ